Baustelle - Schaustelle Jugendaustausch. Bauen Sie mit!
!אתר בבנייה משותפת – להצגת חילופי משלחות נוער ישראל-גרמניה. השתתפו גם אתם בבנייה
 
i Eine Gruppe Berliner Studierender der Evangelischen Studentengemeinde besucht im Jahr 1959 Israel und arbeitet für mehrere Wochen in den Kibbuzim Yiftah, Even Yizhak und Nir Am.
‫סטודנטים גרמניים מברלין של קהילת הסטודנטים הנוצרית מבקרים בישראל בשנת 1959 ועובדים במשך מספר שבועות בקיבוצים יפתח, אבן יצחק וניר עם.‬
 
i Der israelische Ministerpräsident David Ben Gurion im Gespräch mit Freiwilligen der Aktion Sühnezeichen in Sde Boker 1963.
ראש הממשלה הישראלי דוד בן גוריון משוחח עם מתנדבים גרמנים מטעם הארגון "אות הכפרה" בשדה בוקר, 1963.
 
i Auf einer Veranstaltung des IJAB trifft im Jahr 1978 Willy Brandt, Bundesvorsitzender der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD), mit Jungpolitikern aus Israel zusammen.
במהלך אירוע של הארגון להתנדבות נוער בינלאומי של גרמניה (IJAB), נפגש ווילי ברנט, יו"ר המפלגה הסוציאל-דמוקרטית הגרמנית (SPD) עם פוליטיקאים צעירים מישראל, 1978.
 
i Die deutsche Bundesminister für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit Rita Süßmuth besucht 1986 Israel und diskutiert mit deutschen und israelischen Jugendlichen über ihre Erfahrungen im Jugendaustausch.
בעת ביקור בישראל בשנת 1986, שוחחה השרה לענייני נוער, משפחה, נשים ובריאות, ריטה זוסמות', עם בני נוער ישראלים וגרמנים על חוויותיהם מחילופי הנוער.
 
i Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen Johannes Rau tauscht sich 1994 in Jerusalem mit deutschen Jugendlichen aus Oberhausen aus.
יוהנס ראו, ראש ממשלת המחוז נורדריין-וסטפאליה, משוחח עם בני נוער גרמנים מאוברהאוזן בירושלים. 1994.
 
i Anlässlich des 40. Jubiläums der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Deutschland und Israel diskutieren der deutsche Bundespräsident Horst Köhler und der israelische Staatspräsident Moshe Katzav 2005 in Berlin mit Jugendlichen aus beiden Ländern.
לרגל יום השנה ה-40 ליחסים הדיפלומטיים בין ישראל לגרמניה, שוחחו נשיא גרמניה, הורסט קוהלר ונשיא מדינת ישראל, משה קצב, עם בני נוער משתי המדינות בברלין. 2005
 
i Der deutsche Bundespräsident Christian Wulff heißt 2011 die erste Gruppe israelischer Freiwilliger des Kom-Mit-Nadev Freiwilligenprogramms im Schloss Bellevue willkommen.
בשנת 2011 אירח נשיא גרמניה כריסטיאן וולף את הקבוצה הראשונה של מתנדבים מישראל במסגרת התוכנית קום-מתנדב בארמון בלוו.

1970s - Die Institutionalisierung


Zunehmende Programmzahlen und eine große Vielfalt veranstaltender Träger-Organisationen führten in beiden Ländern zu schwer überschaubaren Strukturen beteiligter Akteurinnen und Akteuren.

Beiderseitige Unzufriedenheit mit Programmgestaltung, Gruppenzusammensetzung und Vorbereitung der Teilnehmenden auf die Begegnungen begründete den Wunsch, staatliche Strukturen für den deutsch-israelischen Jugendaustausch zu schaffen: 1973 wurde nach einer zweijährigen Planungsphase der bilaterale ‚Gemischte Fachausschuss für die Durchführung und Förderung des deutsch-israelischen Jugendaustausches’ gegründet. Konventionelle Jugendaustauschprogramme wurden unterschieden von qualifizierten Programmen im Rahmen bilateraler Absprachen, die die jugendpolitische Zusammenarbeit zwischen deutschen und israelischen Jugendverbänden und öffentlichen Trägern stärken sollten.

Ein großes Problem für israelische Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Austauschprogrammen stellte die israelische Ausreisesteuer dar, deren Aufhebung durch die israelische Regierung erst viele Jahre später die Rahmenbedingungen für die Begegnungen erleichterte.

שנות ה-70 - ההתמסדות


התגברות מספר התוכניות וריבוי הגורמים המארגנים יצרו בשתי המדינות סבך של העוסקים בעניין.

עקב חוסר שביעות רצון בשני הצדדים מתוכניות הביקורים, מהרכב המשלחות ומהכנת המשתתפים למפגשים הוחלט לבסוף להקים מבנה ממלכתי לחילופי משלחות נוער גרמניה-ישראל: בתום שלב תכנון שארך שנתיים הוקמה ב-1973 "הוועדה המשותפת לחילופי משלחות נוער וצעירים גרמניה-ישראל". מאז החלו להבדיל בין תוכניות רגילות לחילופי נוער לבין תוכניות מוסמכות על פי הסכמים דו-צדדיים שתכליתם לחזק את שיתוף הפעולה בין ארגוני נוער ישראלים לגרמנים ובין נותני חסות ציבוריים בשני הצדדים.

בעיה קשה למשתתפים הישראלים בתוכניות לחילופי נוער הייתה מס הנסיעות שהוטל על הישראלים היוצאים לחו"ל. ביטול המס לאחר שנים הקל את התנאים למפגשים מסוג זה.

3.Grundsatzseminar zum deutsch-israelischen Jugendaustausch

Zeitraum
05/1979 - 05/1979

Organisation
Internationaler Jugendaustausch und Besucherdienst der Bundesrepublik Deutschland (IJAB) e.V.

סמינר העקרונות השלישי לעניין חילופי משלחות נוער גרמניה-ישראל

התחלת הפרויקט
05/1979 - 05/1979

ארגון
Internationaler Jugendaustausch und Besucherdienst der Bundesrepublik Deutschland (IJAB) e.V.

Beobachtung des Wahlkampfes in Hamburg und Niedersachsen durch junge Politiker aus Israel

Zeitraum
05/1978 - 06/1978

Organisation
Internationaler Jugendaustausch und Besucherdienst der Bundesrepublik Deutschland (IJAB) e.V.

פוליטיקאים ישראלים צעירים באו להשקיף על מערכת הבחירות בהמבורג ובסקסוניה תחתית

התחלת הפרויקט
05/1978 - 06/1978

ארגון
Internationaler Jugendaustausch und Besucherdienst der Bundesrepublik Deutschland (IJAB) e.V.

Sprachkurse Hebräisch mit Informationen zur Jugendarbeit in Israel

Zeitraum
08/1977 - 09/1995

Organisation
Internationaler Jugendaustausch und Besucherdienst der Bundesrepublik Deutschland (IJAB) e.V.

קורסים ללימוד השפה העברית בשילוב השתלמות בתחום העבודה עם נוער בישראל

התחלת הפרויקט
08/1977 - 09/1995

ארגון
Internationaler Jugendaustausch und Besucherdienst der Bundesrepublik Deutschland (IJAB) e.V.

IJAB-Fachprogramm für junge Behinderte und Behindertenbetreuer aus Israel

Zeitraum
08/1976 - 08/1976

Organisation
Internationaler Jugendaustausch und Besucherdienst der Bundesrepublik Deutschland (IJAB) e.V.

סיור השתלמות לנכים ולמטפלים בנכים מטעם השירות לחילופי משלחות נוער ולביקורים בין-לאומיים (IJAB)

התחלת הפרויקט
08/1976 - 08/1976

ארגון
Internationaler Jugendaustausch und Besucherdienst der Bundesrepublik Deutschland (IJAB) e.V.

Informations- und Kontaktprogramm für Schülerredakteure und -Vertreter aus Jerusalem

Zeitraum
07/1975 - 07/1975

Organisation
Internationaler Jugendaustausch und Besucherdienst der Bundesrepublik Deutschland (IJAB) e.V.

סיור לימודי ותוכנית מפגשים לעורכים של עיתוני בית ספר ושל נציגי תלמידים מירושלים

התחלת הפרויקט
07/1975 - 07/1975

ארגון
Internationaler Jugendaustausch und Besucherdienst der Bundesrepublik Deutschland (IJAB) e.V.

Praktischer Versöhnungsdienst - Volontäre und Zivildienstleistende in Israel

Zeitraum
06/1975 - 06/1975

Organisation
Dienste in Israel

שירות פיוס מעשי – שירות התנדבותי ואזרחי בישראל

התחלת הפרויקט
06/1975 - 06/1975

ארגון
Dienste in Israel

Erste Partnerschaftsvereinbarung der Gewerkschaften: DGB NRW und Histadrut Tel Aviv-Jaffo

Zeitraum
05/1974 - 05/1974

Organisation
DGB-Bezirk Nordrhein-Westfalen (NRW)

הסכם שותפות ראשון בין הסתדרויות העובדים DGB NRW והסתדרות תל אביב-יפו

התחלת הפרויקט
05/1974 - 05/1974

ארגון
DGB-Bezirk Nordrhein-Westfalen (NRW)

Die erste Jugendgruppe aus Ein Wered in Witten

Zeitraum
05/1974 - 05/1974

Organisation
Freundeskreis der Israelfahrer e.V. Witten

קבוצת נוער מעין ורד בפעם הראשונה בוויטן

התחלת הפרויקט
05/1974 - 05/1974

ארגון
Freundeskreis der Israelfahrer e.V. Witten

Uni Tel Aviv Jugendleiterfortbildung

Zeitraum
06/1973 - 06/1973

Organisation
Internationaler Jugendaustausch und Besucherdienst der Bundesrepublik Deutschland (IJAB) e.V.

השתלמות מדריכי נוער מטעם אוניברסיטת תל אביב

התחלת הפרויקט
06/1973 - 06/1973

ארגון
Internationaler Jugendaustausch und Besucherdienst der Bundesrepublik Deutschland (IJAB) e.V.

Erste Jugendgruppe aus Witten nach Israel

Zeitraum
05/1973 - 05/1973

Organisation
Freundeskreis der Israelfahrer e.V. Witten

קבוצת בני נוער ראשונה מוויטן מבקרת בישראל

התחלת הפרויקט
05/1973 - 05/1973

ארגון
Freundeskreis der Israelfahrer e.V. Witten

Anfänge des deutsch-israelischen Jugendaustausches

Zeitraum
01/1970 - 01/1970

Organisation
ConAct – Koordinierungszentrum Deutsch-Israelischer Jugendaustausch

תחילת חילופי נוער גרמני-ישראלי

התחלת הפרויקט
05/1956 - 05/1956

ארגון
ConAct – Koordinierungszentrum Deutsch-Israelischer Jugendaustausch