Baustelle - Schaustelle Jugendaustausch. Bauen Sie mit!
!אתר בבנייה משותפת – להצגת חילופי משלחות נוער ישראל-גרמניה. השתתפו גם אתם בבנייה
 
i Eine Gruppe Berliner Studierender der Evangelischen Studentengemeinde besucht im Jahr 1959 Israel und arbeitet für mehrere Wochen in den Kibbuzim Yiftah, Even Yizhak und Nir Am.
‫סטודנטים גרמניים מברלין של קהילת הסטודנטים הנוצרית מבקרים בישראל בשנת 1959 ועובדים במשך מספר שבועות בקיבוצים יפתח, אבן יצחק וניר עם.‬
 
i Der israelische Ministerpräsident David Ben Gurion im Gespräch mit Freiwilligen der Aktion Sühnezeichen in Sde Boker 1963.
ראש הממשלה הישראלי דוד בן גוריון משוחח עם מתנדבים גרמנים מטעם הארגון "אות הכפרה" בשדה בוקר, 1963.
 
i Auf einer Veranstaltung des IJAB trifft im Jahr 1978 Willy Brandt, Bundesvorsitzender der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD), mit Jungpolitikern aus Israel zusammen.
במהלך אירוע של הארגון להתנדבות נוער בינלאומי של גרמניה (IJAB), נפגש ווילי ברנט, יו"ר המפלגה הסוציאל-דמוקרטית הגרמנית (SPD) עם פוליטיקאים צעירים מישראל, 1978.
 
i Die deutsche Bundesminister für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit Rita Süßmuth besucht 1986 Israel und diskutiert mit deutschen und israelischen Jugendlichen über ihre Erfahrungen im Jugendaustausch.
בעת ביקור בישראל בשנת 1986, שוחחה השרה לענייני נוער, משפחה, נשים ובריאות, ריטה זוסמות', עם בני נוער ישראלים וגרמנים על חוויותיהם מחילופי הנוער.
 
i Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen Johannes Rau tauscht sich 1994 in Jerusalem mit deutschen Jugendlichen aus Oberhausen aus.
יוהנס ראו, ראש ממשלת המחוז נורדריין-וסטפאליה, משוחח עם בני נוער גרמנים מאוברהאוזן בירושלים. 1994.
 
i Anlässlich des 40. Jubiläums der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Deutschland und Israel diskutieren der deutsche Bundespräsident Horst Köhler und der israelische Staatspräsident Moshe Katzav 2005 in Berlin mit Jugendlichen aus beiden Ländern.
לרגל יום השנה ה-40 ליחסים הדיפלומטיים בין ישראל לגרמניה, שוחחו נשיא גרמניה, הורסט קוהלר ונשיא מדינת ישראל, משה קצב, עם בני נוער משתי המדינות בברלין. 2005
 
i Der deutsche Bundespräsident Christian Wulff heißt 2011 die erste Gruppe israelischer Freiwilliger des Kom-Mit-Nadev Freiwilligenprogramms im Schloss Bellevue willkommen.
בשנת 2011 אירח נשיא גרמניה כריסטיאן וולף את הקבוצה הראשונה של מתנדבים מישראל במסגרת התוכנית קום-מתנדב בארמון בלוו.

1980s - Statistische Höhepunkte


Die 80er Jahre bildeten die statistischen Höhepunkte deutsch-israelischer Begegnungen: Im Jahr 1988 wurden 278 Begegnungsprogramme mit über 6000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Bundesmitteln gefördert.

Dabei waren die Rahmenbedingungen dieses Jahrzehnts nicht nur einfach: Mit dem Libanon-Krieg 1982 wurde das positive Bild Israels in Deutschland in Frage gestellt, Diskussionen um ‚die Gnade der späten Geburt’ und die deutsche Verantwortung für die Vergangenheit bestimmten Mitte der 80er Jahre die Diskussionen 40 Jahre nach Kriegsende und die sog. Erste Intifada, der Aufstand der Palästinenser gegen die israelische Besatzung, erschwerte die Durchführung von Begegnungsprogrammen in Israel.

Gleichzeitig wurde der deutsch-israelische Austausch durch das Bundesjugendministerium mit einem Qualifizierungsprogramm für Verantwortliche und Träger der deutsch-israelischen Jugendkontakte, welches beim Internationalen Jugendaustausch- und Besucherdienst (IJAB) angesiedelt war, intensiv gefördert.

שנות ה-80 - שיאים סטטיסטיים


שנות ה-80 סימנו את נקודת השיא במפגשים בין בני נוער ישראלים וגרמנים, מבחינה סטטיסטית: בשנת 1988 תמכה הרפובליקה הפדראלית של גרמניה ב-278 תוכניות מפגש כאלה שהשתתפו בהן יותר מ-6,000 בני נוער, וזאת אף שתנאיי המסגרת לא היו תמיד נוחים: ב-1982, עם פרוץ מלחמת לבנון, הועמד הדימוי החיובי של ישראל בגרמניה בסימן שאלה. באמצע שנות השמונים, 40 שנה מתום מלחמת העולם השנייה, עמדו היחסים הדו-צדדיים בסימן הפולמוס בשאלת האשמה והאחריות למאורעות העבר. כמו-כן הקשתה האינתיפאדה שפרצה אז על קיום תוכניות המפגשים בישראל.

בו בזמן, פעל המשרד הפדראלי לענייני נוער בגרמניה רבות לקידום חילופי משלחות הנוער בין גרמניה לישראל באמצעות הנהגת תוכנית הסמכה למארגנים ולמפעילים של מפגשי נוער גרמנים-ישראלים, שביצועה הוטל על השירות לחילופי ביקורים בין-לאומיים (IJAB).

Informationen zur Jugend- und Sozialarbeit und zur jüdischen Geschichte

Zeitraum
04/1988 - 05/1988

Organisation
Internationaler Jugendaustausch und Besucherdienst der Bundesrepublik Deutschland (IJAB) e.V.

Israel ´88

Zeitraum
03/1988 - 03/1988

Organisation
Israel-AG des Ville-Gymnasiums Erftstadt

ישראל 88'

התחלת הפרויקט
03/1988 - 03/1988

ארגון
Israel-AG des Ville-Gymnasiums Erftstadt

Begegnung mit anderen Religionen - Juden, Christen, Muslimen, Drusen

Zeitraum
03/1988 - 04/1988

Organisation
Arbeitskreis Partnerschaft mit Israel - Monheim e.V.

מפגש עם דתות אחרות – יהודים, נוצרים, מוסלמים, דרוזים

התחלת הפרויקט
03/1988 - 04/1988

ארגון
Arbeitskreis Partnerschaft mit Israel - Monheim e.V.

Informations- und Kontaktseminar zum Thema "Chancen und Erfordernisse von Jugendbegegnungsprogrammen in Israel"

Zeitraum
03/1987 - 04/1987

Organisation
Internationaler Jugendaustausch und Besucherdienst der Bundesrepublik Deutschland (IJAB) e.V.

סמינר מידע וקשר בעניין "תוכניות מפגשי נוער בישראל – תנאים והזדמנויות"

התחלת הפרויקט
03/1987 - 04/1987

ארגון
Internationaler Jugendaustausch und Besucherdienst der Bundesrepublik Deutschland (IJAB) e.V.

Deutsch-Israelisches Seminar "Demokratie, Antisemitismus, Ausländerfeindlichkeit in der politischen Jugendbildung"

Zeitraum
06/1986 - 06/1986

Organisation
Internationaler Jugendaustausch und Besucherdienst der Bundesrepublik Deutschland (IJAB) e.V.

סמינר גרמני-ישראלי "דמוקרטיה, אנטישמיות ושנאת זרים בחינוך הפוליטי"

התחלת הפרויקט
06/1986 - 06/1986

ארגון
Internationaler Jugendaustausch und Besucherdienst der Bundesrepublik Deutschland (IJAB) e.V.

Seminare "Jugendarbeitslosigkeit" und "Jugend und Film" für Mitarbeiter der Jugendabteilung im israelischen Erziehungsministerium

Zeitraum
04/1986 - 04/1986

Organisation
Internationaler Jugendaustausch und Besucherdienst der Bundesrepublik Deutschland (IJAB) e.V.

סמינרים לעובדי מחלקת הנוער במשרד החינוך של מדינת ישראל בעניין "אבטלה בקרב בני נוער" ו"נוער וקולנוע"

התחלת הפרויקט
04/1986 - 04/1986

ארגון
Internationaler Jugendaustausch und Besucherdienst der Bundesrepublik Deutschland (IJAB) e.V.

Besuch von Eliezer Shmueli, Generaldirektor des Israelischen Ministeriums für Erziehung und Kultur

Zeitraum
10/1985 - 10/1985

Organisation
Internationaler Jugendaustausch und Besucherdienst der Bundesrepublik Deutschland (IJAB) e.V.

ביקורו בגרמניה של מנכ"ל משרד החינוך והתרבות, אליעזר שמואלי

התחלת הפרויקט
10/1985 - 10/1985

ארגון
Internationaler Jugendaustausch und Besucherdienst der Bundesrepublik Deutschland (IJAB) e.V.

Fortbildung für israelische Leiter und Begleiter von Jugendgruppen im Jugendaustausch

Zeitraum
06/1985 - 05/1985

Organisation
Internationaler Jugendaustausch und Besucherdienst der Bundesrepublik Deutschland (IJAB) e.V.

קורסי השתלמות למדריכים ולמלווי קבוצות במסגרת חילופי משלחות נוער גרמניה-ישראל

התחלת הפרויקט
05/1985 - 06/1985

ארגון
Internationaler Jugendaustausch und Besucherdienst der Bundesrepublik Deutschland (IJAB) e.V.

Israelbegegnung mit Jugendlichen

Zeitraum
03/1985 - 04/1983

Organisation
Arbeitskreis Internationale Jugendarbeit mit Israel e.V.

מפגש עם צעירים בישראל

התחלת הפרויקט
03/1985 - 04/1983

ארגון
Arbeitskreis Internationale Jugendarbeit mit Israel e.V.

Trilaterales Seminar "Die Geschichte der Juden in Deutschland in der politischen Jugendbildung"

Zeitraum
10/1984 - 11/1984

Organisation
Internationaler Jugendaustausch und Besucherdienst der Bundesrepublik Deutschland (IJAB) e.V.

סמינר תלת-צדדי "תולדות היהודים בגרמניה בחינוך הפוליטי"

התחלת הפרויקט
10/1984 - 11/1984

ארגון
Internationaler Jugendaustausch und Besucherdienst der Bundesrepublik Deutschland (IJAB) e.V.

Beobachtung des Wahlkampfs bei der Wahl zum Bundestag 1983

Zeitraum
02/1983 - 03/1983

Organisation
Internationaler Jugendaustausch und Besucherdienst der Bundesrepublik Deutschland (IJAB) e.V.

משקיפים ישראליים במערכת הבחירות לבונדסטאג 1983

התחלת הפרויקט
02/1983 - 03/1983

ארגון
Internationaler Jugendaustausch und Besucherdienst der Bundesrepublik Deutschland (IJAB) e.V.

Sitzung des Gemischten Fachausschusses in Glottertal

Zeitraum
11/1982 - 11/1982

Organisation
Internationaler Jugendaustausch und Besucherdienst der Bundesrepublik Deutschland (IJAB) e.V.

ישיבה של הוועדה המשותפת לחילופי משלחות נוער וצעירים גרמניה-ישראל בגלוטרטל

התחלת הפרויקט
11/1982 - 11/1982

ארגון
Internationaler Jugendaustausch und Besucherdienst der Bundesrepublik Deutschland (IJAB) e.V.